KF 2019-05-27

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Begäran från Södertälje Science Park AB om kommunal borgen


4. Utbyggnadsstrategi för Södertälje kommun

Håkan Buller (S)
Linda Sjögren (V)
Alexander Rosenberg (M)
Ann Westerberg (L)
Hanna Klingborg (MP)
Lars Greger (MP)
Leif Åhlin (C)
Linda Sjögren (V)
Benny Hansen (M)
Ann Westerberg (L)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Linda Sjögren (V)
Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Håkan Buller (S)
Benny Hansen (M)
Ale Friberg (V)
Håkan Buller (S)
Joakim Granberg (RP)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)

5. Miljöbokslut 2018

Karin Eklind (L)
Hanna Klingborg (MP)
Karin Eklind (L)
Hanna Klingborg (MP)
Karin Eklind (L)
Hanna Klingborg (MP)
Linda Sjögren (V)
Leif Åhlin (C)
Lars Greger (MP)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Göran Karlsson (M)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Linda Sjögren (V)

6. Permutation av Stiftelsen Stockholms läns museum


7. Tillståndsavgift tobak 2019

Anne-Marie Larsson (M)
Victor Zetterman (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)

8. Eventuella avsägelser och val m m


9. "Hur arbetar Södertälje med barnskydd?" - bordlagd interpellation av Ann Westerberg (L) till kult...


10. "IS-återvändare i Södertälje" - s k snabbinterpellation av Mariusz Kawecki (SD) till kommunstyre...

Boel Godner (S)
Benny Hansen (M)
Mariusz Kawecki (SD)
Linda Sjögren (V)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Mariusz Kawecki (SD)
Linda Sjögren (V)
Ale Friberg (V)
Mariusz Kawecki (SD)
Ale Friberg (V)
David Winerdal (KD)
Mariusz Kawecki (SD)
Nina Wahlin (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Nina Wahlin (C)
Benny Hansen (M)
Hanna Klingborg (MP)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Hawsho (L)
Sarkis Khatchadourian (S)
Mats Pertoft (MP)
Mariusz Kawecki (SD)
Mats Pertoft (MP)
Robert Halef (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Benny Hansen (M)
Beata Milewczyk (SD)
Benny Hansen (M)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Per-Anders Fritzhammar (C)
Nina Wahlin (C)
Pia Sjöstrand (S)
Beata Milewczyk (SD)
Pia Sjöstrand (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Nina Wahlin (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Nina Wahlin (C)
Benny Hansen (M)
Mariusz Kawecki (SD)
Robert Halef (KD)
Sarkis Khatchadourian (S)
Sait Yildiz (V)
Mariusz Kawecki (SD)

11. "Vad gör kommunen för att göra läraryrket mindre utsatt?" - s k snabbinterpellation av Mariusz K...

Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Hawsho (L)
Christoffer Johansson (M)
Beata Milewczyk (SD)
Christoffer Johansson (M)
Beata Milewczyk (SD)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Christoffer Johansson (M)
Mariusz Kawecki (SD)
David Winerdal (KD)
Mariusz Kawecki (SD)

12. Information från revisorerna


13. Anmälan av revisionsrapport


14. Nya ersättare i kommunfullmäktige


15. "Säkrare tillgång till Dalparken" - motion av Joakim Granberg (RP)


16. "Hur arbetar Södertälje med det nya förbudet mot att röka på allmänna platser?" - interpellation...


17. "Hur tar vi hand om alla miljöskadliga fimpar på Södertäljes gator, torg och i naturen?" - inter...


18. "Upprustning av lekplats" - medborgarförslag