KF 2017-02-27

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. "Bygg ett fotbollstält vid Genetafältet" - medborgarförslag


4. Kommunens försäkringar

Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)

5. Byggbonus 2016

Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Viveca Rabenius (L)
Boel Godner (S)
Hanna Klingborg (MP)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)

6. Gatunamn inom kvartersmark på fastigheten Glasberga 1:26 i Södertälje


7. Parknamn i enlighet med detaljplan för Igelsta strand i Södertälje


8. Gatunamn i enlighet med detaljplaneförslag för Sporren 1 m fl i Södertälje


9. "Infartsskyltar med miljöinformation" - svar på motion av Mats Siljebrand (L)

Mats Siljebrand (L)
Robert Halef (S)
Mats Siljebrand (L)
Robert Halef (S)

10. "Inför pantrör - i miljöns tjänst" - svar på motion av Mats Siljebrand (L)

Mats Siljebrand (L)
Robert Halef (S)
Mats Siljebrand (L)
Robert Halef (S)
Mats Siljebrand (L)

11. "Sortering/återvinning av 'sopor' på stan" - svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tage Gripenstam (C)
Robert Halef (S)
Tage Gripenstam (C)
Robert Halef (S)

12. "Smarta sopkorgar sparar pengar" - svar på motion av Johanna Lundgren Gestlöf (C)

Tage Gripenstam (C)
Robert Halef (S)
Tage Gripenstam (C)
Robert Halef (S)

13. "Skänk överblivna datorer till tredje världen!" - svar på motion av Tommy Blomqvist (SD)

Beata Kuniewicz (SD)
Tage Gripenstam (C)

14. "Belysning i Badparkens hundrastgård" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)

Joakim Granberg (RP)
Robert Halef (S)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)

15. Avsägelser av uppdrag


16. Eventuella val


17. "När ska Södertälje klättra upp i företagsrankingen?" - bordlagd interpellation av Marita Lärnes...

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Viveca Rabenius (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)

18. Avsägelser av uppdrag


19. ?Förstärk valfrihet och integritet på vård- och omsorgsboenden ? starta pilotprojekt med japansk...


20. ?Vindskydda Södertälje fotbollsarena? - interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och frit...