KF 2018-04-09

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Nytt reglemente för revisorerna


5. Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp, Mölnbo 1:31 och 1:199


6. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner


7. Detaljplan för Kallfors höjder (Västra Kallfors) del av Kallfors 1:4 inom Järna kommundel i Söder...


8. Exploateringsavtal för Kallfors höjder (Västra Kallfors) del av Kallfors 1:4


9. Ärende från Telge

Boel Godner (S)

10. Avsägelser av uppdrag


11. Eventuella val


12. "Skolskjutsavtalet" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till Enhörna kommundelsn...


13. "Informera fullmäktige om granskningen av Telge Bostäders renovering i Fornbacken" - bordlagd in...

Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)

14. "Porrfri skola i Södertalje" - bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnä...

Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Elof Hansjons (S)

15. "Politikers ansvar för bruk av skattemedel" - bordlagd interpellation av Joakim Granberg (RP) ti...

Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)

16. "Årlig inköpsgranskning, stickprov och utbildning" - bordlagd interpellation av Joakim Granberg ...

Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)

17. Anmälningsärenden


18. Avsägelser av uppdrag


19. "Gör utbetalning av försörjningsstöd till kvinnan i hushållet till praxis" - motion av Moderater...


20. "Kommunens ekonomiska stöd till Actic Sydpoolen" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till ku...


21. Inrätta en tjänst som syn- och hörselinstruktör" - medborgarförslag


22. "Anlägg en eller två p-platser för rörelsehindrade på Mälargatan" - medborgarförslag


23. "Bygg ett övergångsställe vid Morabergsvägen västra - Gränsbovägen" - medborgarförslag


24. "Låt Sandviken i Enhörna bevaras och utvecklas med en mycket varsam hand" - medborgarförslag