KF 2019-09-30

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Söderenergis köp av Nykvarns tågterminal - genom köp av bolag


5. Ärende från Telge - omfattas av sekretess

Linda Sjögren (V)
Lukas Hållkvist (M)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Linda Sjögren (V)

6. Övergripande risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Södertälje kommun - omfattas av sekretess


7. "Hållplats Hallunda - nästa för buss 748" - svar på motion av Ninos Maraha (L)

Håkan Buller (S)
Metin Hawsho (L)

8. "Inrätta en handlingsplan för återvändande ungdomar som omhändertagits med SoL och LVU" - svar på...

Beata Milewczyk (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Beata Milewczyk (SD)

9. "Handlingsplan för unga som riskerar att hamna i kriminalitet" - svar på motion av Sverigedemokra...

Beata Milewczyk (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Beata Milewczyk (SD)

10. "Svenska i klassrummen" - svar på motion av Beata Milewczyk (SD)

Andreas Birgersson (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Benny Hansen (M)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)

11. "Byt gatubelysningen till LED-lampor" - svar på motion av Joachim Hagström (SD)

Joachim Hagström (SD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)

12. "Inrätta en enhet för att stävja våld i nära relationer" - svar på motion av Beata Milewczyk (SD...

Beata Milewczyk (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Beata Milewczyk (SD)
Naiara Pereira Cunha (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Anne-Marie Larsson (M)

13. "Inrätta ett E-sportcenter i Södertälje" - svar på motion av Joachim Hagström (SD)

Andreas Birgersson (SD)
David Winerdal (KD)
Andreas Birgersson (SD)

14. Avsägelser av uppdrag


15. Eventuella val


16. Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige


17. Avsägelser av uppdrag


18. "Barn och ungdomars rätt i Södertälje - BURIS" - motion av Ann Westerberg (L)


19. "Utlys klimatnödläge i Södertälje" - motion av Linda Sjögren


20. "Demokratiarbete för ökat valdeltagande" - interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyre...


21. "Negativ publicitget är aldrig bra" - interpellation av Metin Hawsho (L) till kommunstyrelsens o...


22. "Flytta gamla rådhuset till Torekällberget istället för att bygga hotell" - medborgarförslag


23. "Cykel- och gångväg till Vattubrinken och Dammkärr" - medborgarförslag


24. "Ramp vid Hasse Tellemars plats" - medborgarförslag


25. "Information om tomgångskörning i Södertälje" - medborgarförslag


26. "Armbrytningsbord för medborgarna i Södertälje" - medborgarförslag