KF 2019-05-02

2. Protokollets justering


3. Revisionsberättelse för 2018 för Södertälje kommun


4. Årsredovisning 2018 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Linda Sjögren (V)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Metin Hawsho (L)
Victor Zetterman (L)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)

5. Beslut om ansvarsfrihet m m


6. Bokslut 2018 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun


7. Anmälan av bolagsstyrningsrapport 2018 för Telge


8. Söderenergis köp av Nykvars tågterminal


9. Beredning inför Vårljus årsstämma


10. Avsägelser av uppdrag


11. Eventuella val


12. "Arvodesregler specialanpassas till att missgynna endast en person och parti" - bordlagd interpe...

Joakim Granberg (RP)
Mariusz Kawecki (SD)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)

13. "Servicen inom äldreomsorgen" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till äldreomso...

Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Metin Hawsho (L)
Marita Lärnestad (M)
Pia Sjöstrand (S)
Marita Lärnestad (M)
Pia Sjöstrand (S)
Marita Lärnestad (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Marita Lärnestad (M)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Metin Hawsho (L)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Pia Sjöstrand (S)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Mariusz Kawecki (SD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Kerstin Pettersson (V)
Alexander Rosenberg (M)
Kerstin Pettersson (V)

14. "Hur mycket vite betalar Södertälje till IVO?" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) til...

Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Kerstin Pettersson (V)
Anne-Marie Larsson (M)

15. Anmälan av revisionsplan 2019 för Södertälje kommun


16. "Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i Södertälje kommun" - motion av Alexander Rosenberg...


17. "En barndom fri från våldsporr" - motion av Ann Westerberg (L)


18. "Trygga omklädningsrum i skolan" - motion av Ann Westerberg (L)


19. "se över och förbättra avfallshanteringen inom alla kommunala verksamheter - exempelvis gruppboe...


20. "Hur arbetar Södertälje med barnskydde?" - interpellation av Ann Westerberg (L) till kultur- och...