KF 2020-02-10

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från EU-kommissionen


1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från EU-kommissionen


4. Information från revisorerna


5. Köpe- och genomförandeavtal av Åtäppan, del av Tveta-Valsta 4:1 (Schenker)


6. Ny prismodell för fjärrvärme


7. Reservvattenlösning i Södertälje


8. Avsägelser av uppdrag


9. Eventuella val


10. "Bryt avtalet med Wuxi" - bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ...

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Mats Pertoft (MP)
Metin Hawsho (L)
Tommy Hansson (SD)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Linda Sjögren (V)
Boel Godner (S)
Mats Pertoft (MP)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Elof Hansjons (S)
Kerstin Pettersson (V)
Elof Hansjons (S)
Kerstin Pettersson (V)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Erika Murga (V)
Boel Godner (S)
Erika Murga (V)
Boel Godner (S)
Erika Murga (V)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Ale Friberg (V)
Boel Godner (S)

11. "Hur kan 1800-talsveckan räddas?" bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och f...

David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)

12. Anmälningsärenden


13. Avsägelser av uppdrag


14. "Ta fram en strategi för hållbart byggande" - motion av Göran Karlsson (M)


15. "Möjliggör för hållbara beslut" - motion av Alexander Rosenberg (M)


16. "Köp tillbaka värdshustomten på Torekällberget" - motion av Ann Westerberg (L)


17. "Starta en återbruksgalleria i Södertälje kommun" - motion av Linda Sjögren


18. "Farsta Gård samt Ekeby Gård - vad vill kommunen?" - interpellation av Anne-Marie Larsson (M) ti...


19. "Varför hade majoritetspartierna S, KD, C och MP så bråttom med att stoppa antagningen till Wend...


20. "Införande av p-zon samt borttagande av p-förbud på Jakob Borgmästares väg, Rosenlund" - medborg...


21. "Lyse vid lekpark" - medborgarförslag


22. "Belysning behövs på frekvent använd gångväg" - medborgarförslag


23. "Ändring av körfältsdragning i Turingekorset" - medborgarförslaget


24. "Ny lokal till Södertälje Teateramatörer" - medborgarförslag


25. "Ful infart till Södertälje" - medborgarförslag


26. "Soptunnor vid lastbilsparkering längs Nyköpingsvägen" - medborgarförslag


27. "Avsaknad av farthinder och hastighetsskyltar" - medborgarförslag


28. "Namnbyte av adress/väg" - medborgarförslag