Loading the player...

KF 2017-06-21

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 30 april 2017

Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Staffan Norberg (V)
Beata Kuniewicz (SD)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Joakim Granberg (RP)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)

4. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2016


5. Ägarförändring i Telge Tillväxt


6. Södertäljelyftet

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Hanna Klingborg (MP)
Beata Kuniewicz (SD)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Rudolph Benedek (M)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Mats Siljebrand (L)
Alexander Rosenberg (M)
Karla Sand (MP)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Viveca Rabenius (L)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)

7. Framtida utförande av hemtjänst - Ärendet utgår


8. "Inför kundvalssystem inom daglig verksamhet" - svar på motion av Veronica Westergård (KD)

David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Peter Friström (S)
David Winerdal (KD)
Peter Friström (S)

9. "En bredare dialog för ett bättre flyktingmottagande" - svar på motion av Moderaternas fullmäktigegrupp

Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)

10. "Minska lärarnas administrativa börda" - svar på motion av Metin Hawsho (L)

Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)

11. "Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan" - svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Nina Wahlin (C)

12. "Främja barnens frisknärvaro i förskolan" - svar på motion av Mats Siljebrand (L)

Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)

13. "Hotspot Snäckviken" - svar på motion av Mats Siljebrand (L)

Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)

14. Avsägelser av uppdrag


15. Eventuella val


16. "Hur länge till ska Södertäljes trafikanter plågas av potthålen?" - Snabbinterpellation av Ninos Maraha (L) till tekniska nämndens ordförande

Emilia Pettersson (MP)
Ninos Maraha (L)
Tage Gripenstam (C)
Ninos Maraha (L)
Elof Hansjons (S)
Ninos Maraha (L)
Elof Hansjons (S)
Ninos Maraha (L)
Emilia Pettersson (MP)

17. "Anlägg konstgräs på den asfalterade idrottsplanen vid Polovägen/Tennisvägen" - medborgarförslag


18. "Dryga böter till alla som skräpar ner" - medborgarförslag


19. "Utbilda och anställ ett antal arbetslösa människor med olika språkkunskaper för att bemanna återvinningsstationerna


20. "Hindra fyrhjuliga motorfordon att använda rid-, gång- och cykelvägen som förbinder Kaxbergsvägen och Linavägen" - medborgarförslag


21. "Sätt upp en eller gärna två bänkar i backen upp till Grusåsen från Ingo-macken" - medborgarförslag


22. "Anlägg en GC-väg i Mölnbo, vid samhällets västra utfart" - medborgarförslag


23. Anmälningsärenden


24. Avsägelser av uppdrag


25. "Pröva 'Måltidsvänner' inom äldreomsorgen" - motion av Liberalernas fullmäktigegrupp


26. "'Supergummor' säkrar stadsmiljön" - motion av Mats Siljebrand (L)


27. "Se över riktlinjerna för bostadsuthyrning" - motion av Ninos Maraha (L)


28. "Vad är planen för ett ridcenter på östra sidan?" - interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförande


29. "Har kommunstyrelsens ordförandes uppfattning om behovet av kameraövervakning förändrats?" - interpellation av Marius Kawecki (SD) till kommunstyrelsens ordförande