Loading the player...

KF 2018-06-20

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Förvärv av fastigheten Castor 5 - återremiss

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Staffan Norberg (V)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Håkan Buller (S)
Metin Hawsho (L)
Håkan Buller (S)
Beata Milewczyk (SD)
Håkan Buller (S)
Beata Milewczyk (SD)
Håkan Buller (S)
Tage Gripenstam (C)
Håkan Buller (S)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Håkan Buller (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Håkan Buller (S)
Mats Siljebrand (L)
Håkan Buller (S)
Mats Siljebrand (L)
Håkan Buller (S)
Joakim Granberg (RP)

5. Delårsrapport för Södertälje kommun per 30 april 2018

Boel Godner (S)
Hanna Klingborg (MP)
Marita Lärnestad (M)
Beata Milewczyk (SD)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Staffan Norberg (V)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Peter Friström (S)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Kerstin Pettersson (V)
David Winerdal (KD)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Nina Wahlin (C)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Mats Siljebrand (L)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Mats Siljebrand (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Anne-Marie Larsson (M)

6. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns Brandförsvarsförbund för verksamhetsåret 2017


7. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017


8. Ändrad bolagsordning samt förkortad mandatperiod för styrelsen för Telge Brandalsund


9. Ändring av bolagsordning för Tom Tits Experiment

David Winerdal (KD)
Patrik Waldenström (MP)

10. Aktieöverlåtelseavtal mellan Kilen 135 Strängnäs AB och Södertälje kommun avseende överlåtelse av aktierna i Kilen 138 Strängnäs AB


11. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

Leif Åhlin (C)

12. Drift av vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet

Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Hanna Klingborg (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Milewczyk (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)

13. Justering av habiliteringsersättning

Viveca Rabenius (L)
Beata Milewczyk (SD)
Peter Friström (S)
David Winerdal (KD)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
David Winerdal (KD)

14. Avsägelser av uppdrag


15. Eventuella val


16. "Köpmangatan - Södertäljes nya racerbana?" - bordlagd interpellation av Mats siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


17. "Äldreomsorg - på våra seniorers villkor" - bordlagda likalydande interpellation av dels Marita ...

Kerstin Pettersson (V)
Marita Lärnestad (M)
Kerstin Pettersson (V)
Marita Lärnestad (M)
Kerstin Pettersson (V)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Kerstin Pettersson (V)
Tage Gripenstam (C)
Kerstin Pettersson (V)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)

20. Svar på motion av Mats Siljebrand (L) med rubriken ?Plats för publika pianon i sommarstaden Södertälje?

Mats Siljebrand (L)

21. Skärpta regler för fyrverkerianvändning

Hanna Klingborg (MP)
Staffan Norberg (V)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)

18. "Garantera gymnasieelevernas undervisningstid" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till utbildningsnämndens ordförande 19


19. "Hur kan modersmålsundervisningen i syriska förbättras?" - snabbinterpellation av Ninos Maraha (L) till utbildningsnämndens ordförande

Elof Hansjons (S)
Ninos Maraha (L)

22. Anmälan av statistikrapporter


23. Nya ledamöter i kommunfullmäktige


24. Avsägelser av uppdrag


25. ?Hur mår SFI?? - interpellation av Marius Kawecki (SD) till arbetslivsnämndens ordförande


26. ?Gjuteriet + Grafikens Hus = Sant?? - fråga av Mats Siljebrand (L) till Telge Fastigheters ordförande


27. ?Fler parkeringar i Lina Hage? - medborgarförslag