Loading the player...

KF 2017-05-02

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. "Visa en syntolkad föreställning per halvår på Estrad" - medborgarförslag


4. Revisionsberättelse för 2016 för Södertälje kommun


5. Årsredovisning 2016 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Hanna Klingborg (MP)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Viveca Rabenius (L)
Hanna Klingborg (MP)
Viveca Rabenius (L)
Hanna Klingborg (MP)
Viveca Rabenius (L)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Metin Hawsho (L)
Alexander Rosenberg (M)
Håkan Buller (S)
Alexander Rosenberg (M)
Håkan Buller (S)
Alexander Rosenberg (M)
Emilia Pettersson (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Emilia Pettersson (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Jonny Elzaouki (MP)
Peter Friström (S)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Mats Siljebrand (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Ingela Nylund-Watz (S)
Marita Lärnestad (M)
Anne-Marie Larsson (M)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Nina Wahlin (C)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Mats Siljebrand (L)
Alexander Rosenberg (M)
Nina Wahlin (C)

6. Bokslut 2016 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun

Marita Lärnestad (M)
Ingela Nylund-Watz (S)
Marita Lärnestad (M)

7. Anmälan av årsrapport 2016 för Telge

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Beata Kuniewicz (SD)

8. Detaljplan för Fasaden 5 m fl

Håkan Buller (S)
Staffan Norberg (V)
Håkan Buller (S)

9. Årlig uppräknin g av taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)


10. Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning samt arbetsordningen för medborgarförslag och medborgarfrågor m m

Samuel Sandberg (V)

11. "Trafiksäkerhet och hastighethetsbegränsningar" - svar på motion av Per Holmgren (M)

Emilia Pettersson (MP)
Rudolph Benedek (M)

12. "Inför barnbokbussar i Södertälje för ökad läsning" - svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)

13. "Fräscha upp kring Rösberga fritidsgård" - svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

David Winerdal (KD)
Anna Bohman Enmalm (S)
David Winerdal (KD)

14. "Flagga alltid svenskt utanför Stadshuset!" - svar på motion av Tommy Hansson (SD)

Tommy Hansson (SD)
Boel Godner (S)
Tommy Hansson (SD)
Boel Godner (S)

15. "P-automaterna kontantlösa från 1 oktober 2016" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)

Emilia Pettersson (MP)
Joakim Granberg (RP)

16. "Utveckla parkeringen i Centrum" - svar på motion av Mats Siljebrand (L)

Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)

17. "Giftfri kommun" - svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)

18. "Mer pengar till biståndsändamål utan hög renhållningsavgift" - svar på motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)

19. "Gör Södertälje kommun till en bättre fritidsbåtsstad!" - svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tage Gripenstam (C)

20. "Centrumbyggnad i Hölö" - svar på motion av Tage Gripenstam (C)

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Tage Gripenstam (C)

21. "Förläng sommarsäsongen för uteserveringarna" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)

Joakim Granberg (RP)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Joakim Granberg (RP)
Emilia Pettersson (MP)
Joakim Granberg (RP)
Tage Gripenstam (C)

22. "Näringslivs- och landsbygdsutveckling för en hållbar kommun för både stad, tätort och landsbygd" - svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegruppl

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)

23. Redovisning av obesvarade motioner


24. Redovisning av obesvarade medborgarförslag


25. Eventuella avsägelser och val


26. "Vindskydda Södertälje fotbollsarena" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande

Anna Bohman Enmalm (S)

27. Anmälningsärenden


28. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige


29. Avsägelser av uppdrag


30. "Inför kommunala trygghetsvakter" - motion av Liberalernas fullmäktigegrupp


31. "Låt en superkringla pryda södra stadsporten" - motion av Mats Siljebrand (L)


32. "Låt studenter och äldre bo tillsammans" - motion av Metin Hawsho (L)


33. "Inför symbol & religionsfrihet på kommunala arbetsplatser" - motion av Joakim Granberg (RP)


34. "Grafikens Hus och dess framtid i Södertälje?" - interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kultur- och fritidsnämndens ordförande


35. "Handlingsplan mot terror" - interpellation av Rudi Benedek till kommunstyrelsens ordförande


36. "Minskad frihet kostar - vilka konsekvenser får neddragningarna inom LSS för Södertälje kommun och dess invånare?" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till omsorgsnämndens ordförande


37. "Uppföljning av parkeringstaxan" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


38. "Hur arbetar vi för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus...


39. "Trygga hem i hela Södertälje?" - interpellation av Tage Gripenstam (C) till kommunstyrelsens ordförande


40. "Vilka religiösa plagg godkänner ni på kommunala arbetsplatser?" - interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommunstyrelsens ordförande