Loading the player...

KF 2017-12-18

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Utveckla investeringsprocessen

Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)

4. Avtal med Sverigeförhandlingen

Boel Godner (S)

5. VA-policy och VA-plan 2017-2030

Patrik Waldenström (MP)
Tage Gripenstam (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Patrik Waldenström (MP)

6. Avfallstaxa 2018 för Södertälje kommun

Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
Joakim Granberg (RP)
Beata Kuniewicz (SD)

7. Miljö- och klimatprogram 2018-2021 för Södertälje kommun

Hanna Klingborg (MP)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Alexander Rosenberg (M)
Tommy Hansson (SD)
Patrik Waldenström (MP)
Tommy Hansson (SD)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Patrik Waldenström (MP)
Tommy Hansson (SD)
Patrik Waldenström (MP)
Beata Kuniewicz (SD)

8. Asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Boel Godner (S)
Sandro Banovac (L)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Beata Kuniewicz (SD)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Beata Kuniewicz (SD)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Ingrid Hult (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Nina Wahlin (C)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Metin Hawsho (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)

9. Uppdatering av nämndreglementen


10. Utbetalning av partistöd och ändring av reglementet

Marita Lärnestad (M)
Beata Kuniewicz (SD)
Staffan Norberg (V)
Elof Hansjons (S)
Joakim Granberg (RP)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Joakim Granberg (RP)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)

11. Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - ändring av socialnämndens reglemente


12. Avsägelser av uppdrag


13. Eventuella val


14. "Konkurrensutsätt Stadshusrestaurangen" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande

Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)

15. "Farsta kursgård en pärla i förfall" - bordlagd interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförande

Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)

16. "Hur säkras Södertäljes stadsmiljö?" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)
Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)

17. "Öka säkerheten för gående och cyklister i City" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)
Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)

18. "När förbättras trafikflöde, säkerhet och miljö i 'kaoskorset'?" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)
Emilia Pettersson (MP)
Mats Siljebrand (L)
Emilia Pettersson (MP)

19. "Dags att sätta P för otidsenliga p-rutor?" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande

Mats Siljebrand (L)

20. "Handlingsplan för återfll av ungdomar" - bordlagd interpellation av Beata Kuniewicz (SD) till socialnämndens ordförande

Rose-Marie Jacobsson (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Beata Kuniewicz (SD)

21. "Handlingsplan för ungdomar i riskzonen" - bordlagd interpellation av Beata Kuniewicz (SD) till kommunstyrelsens ordförande

Boel Godner (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Boel Godner (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Boel Godner (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Beata Kuniewicz (SD)

22. "Parkeringskaos vid Östertälje station!" - bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens ordförande

Emilia Pettersson (MP)
Metin Ataseven (M)

23. "Bygg en biogasanläggning i Södertälje" - medborgarförslag


24. "Bygg nya och stora bostäder" - medborgarförslag


25. "Bygg fler bostäder för de nyanlända" - medborgarförslag


26. "Det behövs fler bostäder i Södertälje" - medborgarförslag


27. "Bygg fler bostäder för att säkra framtiden" - medborgarförslag


28. "Bättre planering för var immigranter ska bo" - medborgarförslag


29. "Ha välplanerade strukturer för var de nyanlända ska bo" - medborgarförslag


30. "Gör större satsningar på bibliotek i Södertälje kommun - medborgarförslag


31. "Satsa på aktiviteter på fritidsgårdar, bygg fler fritidsgårdar" - medborgarförslag


32. "Ordna fler events för Södertäljes ungdomar" - medborgarförslag


33. "Rusta upp områden i behov för att minska utanförskapet" - medborgarförslag


34. "Undervisa mer om hållbarhet i skolorna" - medborgarförslag


35. "Grusåsen behöver en återvinningsstation" - medborgarförslag


36. "Informera om hur lng tid det tar för olika material att brytas ner" - medborgarförslag


37. Anmälningsärenden


38. Avsägelser av uppdrag


39. "Utred framtiden för Farsta gård" - motion av Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (L), David Winerdal (KD) och Tage Gripenstam (C)


40. "Plats för publika pianon i sommarstaden Södertälje" - motion av Mats Siljebrand (L)


41. "Vad gör Södertälje kommun för att uppmärksamma och motverka sexuella trakasserier inom vård och omsorg?" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till omsorgsnämndens ordförande