Loading the player...

KF 2017-11-27

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Avsägelser av uppdrag


4. Eventuella val


5. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2018


6. Mål och budget 2018-2020 samt taxor och avgifter 2018


Gruppledaromgång

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Mats Siljebrand (L)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Mats Siljebrand (L)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Marita Lärnestad (M)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Marita Lärnestad (M)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Tage Gripenstam (C)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Tage Gripenstam (C)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)
Staffan Norberg (V)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Staffan Norberg (V)
Marita Lärnestad (M)
Staffan Norberg (V)
Marita Lärnestad (M)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Marita Lärnestad (M)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
David Winerdal (KD)
Staffan Norberg (V)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Tage Gripenstam (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Joakim Granberg (RP)

Block A - Utbildning

Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Josephine Lindström (M)
Elof Hansjons (S)
Josephine Lindström (M)
Elof Hansjons (S)
Josephine Lindström (M)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Nina Wahlin (C)
Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Joakim Granberg (RP)
Erika Murga (V)

Block A - Barnomsorg

Tommy Zetterwall (S)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Tommy Zetterwall (S)
Christoffer Johansson (M)
Viveca Rabenius (L)
David Winerdal (KD)
Tommy Zetterwall (S)
David Winerdal (KD)
Tommy Zetterwall (S)
David Winerdal (KD)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Ninos Maraha (L)
Joachim Hagström (SD)

Block A - Kultur och fritid

Anna Bohman Enmalm (S)
Hanna Klingborg (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Ninos Maraha (L)
Beata Kuniewicz (SD)

Block A - Övrigt

Anna Bohman Enmalm (S)
Nina Wahlin (C)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Joachim Hagström (SD)
Nina Wahlin (C)
Joachim Hagström (SD)
Nina Wahlin (C)
Metin Hawsho (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Maria Ahumada (V)
Nina Wahlin (C)

Block B - Social omsorg

Anne-Marie Larsson (M)
Viveca Rabenius (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Sandro Banovac (L)
Boel Godner (S)
Sandro Banovac (L)
Boel Godner (S)

Block B - Omsorg

Peter Friström (S)
David Winerdal (KD)
Peter Friström (S)
Tage Gripenstam (C)

Block B - Arbetsliv

Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Sandro Banovac (L)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Sandro Banovac (L)
Maria Ahumada (V)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Robert Halef (KD)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Alexander Rosenberg (M)
Mats Siljebrand (L)
Robert Halef (KD)
Beata Kuniewicz (SD)
Mariusz Kawecki (SD)
Robert Halef (KD)
Metin Ataseven (M)
Håkan Buller (S)
Metin Ataseven (M)
Håkan Buller (S)
Metin Ataseven (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Ataseven (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Ataseven (M)
Nina Wahlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)

Block B - Äldreomsorg

Kerstin Pettersson (V)
Ulla Rygin (S)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)
Marita Lärnestad (M)
Viveca Rabenius (L)
Kerstin Pettersson (V)
Eva Molnar (KD)
Kerstin Pettersson (V)
Tage Gripenstam (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Beata Kuniewicz (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Kuniewicz (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Kuniewicz (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Kuniewicz (SD)
Tage Gripenstam (C)
Erika Murga (V)

Block B - Övrigt

Fahima Madoson (C)

Block C - Stadsbyggnad

Håkan Buller (S)
Hanna Klingborg (MP)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Rudolph Benedek (M)
Håkan Buller (S)
Sandro Banovac (L)
Bengt Adamsson (KD)
Leif Åhlin (C)
Beata Kuniewicz (SD)
Håkan Buller (S)
Beata Kuniewicz (SD)

Block C - Miljö

Patrik Waldenström (MP)
Staffan Norberg (V)
Alexander Rosenberg (M)
Patrik Waldenström (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Sandro Banovac (L)
Leif Åhlin (C)
Hanna Klingborg (MP)
Marita Lärnestad (M)
Hanna Klingborg (MP)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Hanna Klingborg (MP)
Mats Siljebrand (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Leif Åhlin (C)
Patrik Waldenström (MP)
Tage Gripenstam (C)
Patrik Waldenström (MP)
Tage Gripenstam (C)

Block C - Teknik

Emilia Pettersson (MP)
Monir Isak (KD)
Joachim Hagström (SD)
Emilia Pettersson (MP)
Joachim Hagström (SD)
Metin Ataseven (M)
Emilia Pettersson (MP)
Metin Ataseven (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Ataseven (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Ataseven (M)
Håkan Buller (S)
Metin Ataseven (M)
Håkan Buller (S)
Metin Ataseven (M)
Ackad Barsom (M)
Emilia Pettersson (MP)
Ackad Barsom (M)

Block C - Koncernen

Boel Godner (S)
Claes Hellgren (S)
Johan Andersson (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Johan Andersson (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Patrik Waldenström (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Patrik Waldenström (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Leif Åhlin (C)
Staffan Norberg (V)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Robert Halef (KD)

Beslutsomgång


7. "Inrätta en LSS-lots" - motion av Metin Hawsho (L)


8. "Parkeringskaos vid Östertälje station!" - interpellation av Metin Ataseven (M) till tekniska nämndens ordförande