Loading the player...

KF 2017-11-06

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Delårsbokslut för Södertälje kommun per den 31 augusti 2017

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Beata Kuniewicz (SD)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)
Kerstin Pettersson (V)
Alexander Rosenberg (M)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Metin Ataseven (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Metin Ataseven (M)
Tage Gripenstam (C)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Tage Gripenstam (C)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Mats Siljebrand (L)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Mats Siljebrand (L)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Beata Kuniewicz (SD)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Beata Kuniewicz (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Anna Bohman Enmalm (S)
Mats Siljebrand (L)
Anna Bohman Enmalm (S)
Mats Siljebrand (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Anna Bohman Enmalm (S)
Beata Kuniewicz (SD)

4. Revisionsberättelse och årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet i Södertälje


5. Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid


6. Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg


7. "Snöskottning för äldre" - svar på motion av Anne-Marie Larsson (M)


8. "Försköna platsen mittemot Holmfastristningen" - svar på motion av Marita Lärnestad (M)

Marita Lärnestad (M)
Robert Halef (S)
Marita Lärnestad (M)
Robert Halef (S)

9. "Syna plastbluffen" - svar på motion av Alexander Rosenberg (M)

Alexander Rosenberg (M)
Patrik Waldenström (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Patrik Waldenström (MP)

10. "Rondell i korsningen Humlestigen/Bollvägen/Holmfastvägen" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)

Joakim Granberg (RP)
Robert Halef (S)

11. Redovisning av obesvarade motioner oktober 2017


12. Redovisning av obesvarade medborgarförslag oktober 2017

Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)

13. Avsägelser av uppdrag


14. Eventuella val


15. "Konkurrensutsätt stadshusrestaurangen" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande


16. "Södertäljeborna behöver sitt vatten året runt" - bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Staffan Norberg (V)
Metin Ataseven (M)
Mariusz Kawecki (SD)

17. "Södertäljes företagare måste bli tagna på allvar!" - bordlagd interpellation av Metin Ataseven (M) till kommunstyrelsens ordförande

Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)

18. "Förbättra företagsklimatet så att fler får jobb i Södertälje" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kommunstyrelsens ordförande

Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)

19. "Anlägg ett bad i Järnadammen i Moraån igen!" - medborgarförslag


20. "Rastplats för hundar i Fornbacken på gamla basketplan" - medborgarförslag


21. "Skapa en aqua-golfanläggning vid Malmsjön" medborgarförslag


22. "Ändra linjedragningen för buss 758 för att undvika problem i korsningen Birkavägen-Östergatan" - medborgarförslag


23. "Hedra de svenska veteransoldater som lever och bor i Södertälje med ett minnesmärke eller en minnessten" - medborgarförslag


24. "Återvinningsstation till Grusåsen" - medborgarförslag


25. "Måla gång- och cykeltunnel under Stockholmsvägen" - medborgarförslag


26. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige


27. Avsägelser av uppdrag


28. "Hållplats Hallunda - nästa för buss 748" - motion av Ninos Maraha


29. "Farsta kursgård en pärla i förfall" - interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till kommunstyrelsens ordförande


30. "Hur säkras Södertäljes stadsmiljö?" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till teknsiak nämndens ordförande


31. "Öka säkerheten för gående och cyklister i City" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


32. "När förbättras trafikflöde, säkerhet och miljö i 'kaoskorset'?" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


33. "Dags att sätta P för otidsenliga p-rutor?" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


34. "Handlingsplan för återfall av ungdomar" - interpellation av Beata Kuniewicz (SD) till socialnämndens ordförande


35. "Handlingsplan för ungdomar i riskzonen" - interpellation av Beta Kuniewicz (SD) till kommunstyrelsens ordförande