Loading the player...

KF 2018-05-02

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Årsredovisning 2017 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Alexander Rosenberg (M)
Marita Lärnestad (M)
Peter Friström (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Kerstin Pettersson (V)
Joakim Granberg (RP)
Kerstin Pettersson (V)
Anne-Marie Larsson (M)
Kerstin Pettersson (V)
Anne-Marie Larsson (M)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Kerstin Pettersson (V)
Mats Siljebrand (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Alexander Rosenberg (M)
Patrik Waldenström (MP)
Håkan Buller (S)
Alexander Rosenberg (M)
Håkan Buller (S)
Alexander Rosenberg (M)
Tommy Hansson (SD)
Alexander Rosenberg (M)
Nina Wahlin (C)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Patrik Waldenström (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Patrik Waldenström (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Håkan Buller (S)

5. Revisionsberättelse för 2017 för Södertälje kommun


6. Bokslut 2017 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun


7. Anmälan av bolagsstyrningsrapport 2017 för Telge

Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Beata Milewczyk (SD)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)

8. Vägnamn för vägen till Måsnarens koloniträdgårdsförening i Hovsjö


9. Utvärdering av befintlig och förslag till ny markanvisningspolicy

Mats Siljebrand (L)

10. Redovisning av obesvarade motioner april 2018

Anne-Marie Larsson (M)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Tommy Hansson (SD)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Robert Halef (KD)

11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag april 2018


12. Avsägelser av uppdrag


13. Eventuella val


14. "Skolskjutsavtalet" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till Enhörna kommundelsnämnds ordförande

Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)

15. "Kommunens ekonomiska stöd till Actic Sydpoolen" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande


16. Anmälningsärende


17. "Äldreomsorg i Södertälje" - motion av Tage Gripenstam (C)


18. "Köpmangatan - Södertäljes nya racerbana?" - interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska nämndens ordförande


19. "En levande demokrati för Södertäljes gymnasieelever" - interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnämndens ordförande


20. "Sätt upp bullerplank längs järnvägen nedanför Norrtuna i Järna" - medborgarförslag


21. "Stäng Kyrkvägen i Järna för genomfartstrafik" - medborgarförslag


22. Eventuella avsägelser av uppdrag