KF 2019-11-11

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Hanna Klingborg (MP)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Kerstin Pettersson (V)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Göran Karlsson (M)
Christoffer Johansson (M)
David Winerdal (KD)
Pia Sjöstrand (S)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Benny Hansen (M)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)

5. Vägnamn i Viksberg i enlighet med detaljplaneförslag för del av Viksberg 3:1 område B


6. Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd


7. Övertagande av Barnens Dagstiftelsen


8. "Bostad först - Nytt grepp i socialtjänsten" - svar på motion av Folkpartiets (Liberalernas) full...

Victor Zetterman (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)

9. "Låt Södertälje bli en fristad för förföljda författare" - svar på motion av Ninos Maraha (L)

Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)

10. "Utvärdera Södertäljes skolModell" - svar på motion av Marita Lärnestad (M), Mats Siljebrand (FP...

Marita Lärnestad (M)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)

11. "Ansiktsigenkänning för registrering av närvaro" - svar på motion av Beata Milewczyk och Andreas...

Andreas Birgersson (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Andreas Birgersson (SD)
Nina Wahlin (C)
Andreas Birgersson (SD)
Benny Hansen (M)
Per-Anders Fritzhammar (C)
Kerstin Pettersson (V)
Andreas Birgersson (SD)

12. Redovisning av obesvarade motioner

Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)

13. Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige


14. Avsägelser av uppdrag


15. Eventuella val


16. "Demokratiarbete för ökat valdeltagande" - bordlagd interpellation av Ann Westerberg (L) till ko...

Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Hanna Klingborg (MP)
Ann Westerberg (L)
Hanna Klingborg (MP)
Ann Westerberg (L)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Nina Wahlin (C)
Ann Westerberg (L)
Victor Zetterman (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Fadi Abdalahad (KD)

17. "Negativ publicitet är aldrig bra" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) till kommunstyr...

Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)

18. Anmälningsärende


19. Avsägelser av uppdrag


20. "Föreningsbidrag skall kopplas till miljökrav" - motion av Joakim Granberg (RP)


21. "Fartdämpning på Dalgatan" - fråga av Metin Hawsho (L) till tekniska nämndens ordförande

Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)

22. "Fler möjligheter för barn/unga!" - medborgarförslag


23. "Bygg säker gångväg till Järnas ridskolor" - medborgarförslag