KF 2018-11-26

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Fastställande av skattesats


5. Äldreomsorgsnämndens hemställan om att få gå med underskott

Anne-Marie Larsson (M)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Hawsho (L)
Victor Zetterman (L)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Kerstin Pettersson (V)
Boel Godner (S)
Kerstin Pettersson (V)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Ale Friberg (V)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)

6. Utökat borgensåtagande i Sydvästra stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab)


7. Odlingsstrategi för Södertälje kommun 2018-2030

Göran Karlsson (M)
Ann Westerberg (L)
Lars Greger (MP)
Leif Åhlin (C)

8. Kemikalieplan 2019-2021

Karin Eklind (L)
Hanna Klingborg (MP)
Karin Eklind (L)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Sandro Banovac (L)
Boel Godner (S)

9. Livsmedels- och måltidspolicy

Hanna Klingborg (MP)
Nina Wahlin (C)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Kerstin Pettersson (V)
Metin Hawsho (L)
Kerstin Pettersson (V)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Victor Zetterman (L)
Boel Godner (S)

10. Ändring av kommunstyrelsens reglemente med anledning av beslut om att utse skolchef för huvudman...


11. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

Jonny Elzaouki (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Beata Milewczyk (SD)
Jonny Elzaouki (MP)
Sait Yildiz (V)
Jonny Elzaouki (MP)
Sait Yildiz (V)
Jonny Elzaouki (MP)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Kerstin Pettersson (V)
Nina Wahlin (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Linda Sjögren (V)
Mariusz Kawecki (SD)
Hanna Klingborg (MP)
David Winerdal (KD)
Sait Yildiz (V)
Mariusz Kawecki (SD)
Sait Yildiz (V)
Metin Hawsho (L)

12. Hemställan om taxebeslut avseende brandskyddskontroll, Södertörns brandförsvarsförbund


13. Sammanträdesplan för 2019


14. Avsägelser av uppdrag


15. Eventuella val


16. "Förbättra företagsklimatet så att det ger fler jobb" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho ...

Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Boel Godner (S)
Metin Ataseven (M)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)

17. Anmälningsärende


18. "Periodisering av budgeten" - interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyrelsens ordför...


19. "Varför är äldre så missnöjda med hemtjänsten?" - interpellation av Metin Hawsho (L) till äldreo...


20. "Gör Mora gård i Järna till kommunens första kulturreservat med ett gruvdriftsmuseum i magasinet...