KF 2017-05-29

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Revidering av finanspolicy


4. Aktieköp i SKL-företaget Inera AB


5. Utökning av verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp


6. "Läxjour för högre måluppfyllelse" - svar på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp

Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Elof Hansjons (S)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)

7. "Inför Handslag Södertälje" - svar på motion av Veronica Westergård (KD)

David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)

8. "Ge alla elever i Södertälje samma chans!" - svar på motion av Tage Gripenstam (C)

Tage Gripenstam (C)
Elof Hansjons (S)
Tage Gripenstam (C)

9. "Handlingsplan för arbetsro i skolan" - svar på motion av Veronica Westergård (KD)

David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)

10. "Inrätta en enhet för kvalitetsuppföljning" - svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)

11. "Södertälje kommun behöver en tillnyktringsenhet" - svar på motion av Centerpartiets fullmäktige...

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Marita Lärnestad (M)
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Tage Gripenstam (C)

12. "Grafikens Hus och dess framtid i Södertälje?" - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson (...

Anna Bohman Enmalm (S)
Alexander Rosenberg (M)
Anna Bohman Enmalm (S)
Alexander Rosenberg (M)
Anna Bohman Enmalm (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Anna Bohman Enmalm (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Anna Bohman Enmalm (S)
Marita Lärnestad (M)
Anna Bohman Enmalm (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Jonny Elzaouki (MP)
Anna Bohman Enmalm (S)
Lukas Hållkvist (M)
Anna Bohman Enmalm (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Anna Bohman Enmalm (S)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Anna Bohman Enmalm (S)
Mats Siljebrand (L)
Anna Bohman Enmalm (S)

13. "Handlingsplan mot terror" - bordlagd interpellation av Rudi Benedek (M) till kommunstyrelsens o...

Boel Godner (S)
Rudolph Benedek (M)
Boel Godner (S)
Rudolph Benedek (M)
Mats Siljebrand (L)
Beata Kuniewicz (SD)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Boel Godner (S)
Beata Kuniewicz (SD)
Rudolph Benedek (M)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Patrik Waldenström (MP)
Nina Wahlin (C)

14. "Minskad frihet kostar - vilka konsekvenser får neddragningarna inom LSS för Södertälje kommun o...

Peter Friström (S)
Mats Siljebrand (L)
Peter Friström (S)
Mats Siljebrand (L)
Peter Friström (S)
Mats Siljebrand (L)

15. "Uppföljning av parkeringstaxan" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till tekniska ...


16. "Hur arbetar vi för en långsiktig attityd- och normförändring kring maskulinitet, våld och genus...

Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Elof Hansjons (S)

17. "Trygga hem i hela Södertälje?" - bordlagd interpellation av Tage Gripenstam (C) till kommunstyr...

Boel Godner (S)
Nina Wahlin (C)
Boel Godner (S)

18. "Vilka religiösa plagg godkänner ni på kommunala arbetsplatser?" - bordlagd interpellation av Jo...

Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Robert Halef (KD)
Joakim Granberg (RP)
Robert Halef (KD)
Kerstin Pettersson (V)
Joakim Granberg (RP)
Kerstin Pettersson (V)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Joakim Granberg (RP)
Nina Wahlin (C)

19. Eventuella avsägelser och val


20. "Ge en konstnär i uppdrag att utforma förslag till upprustning av platsen kring Solspann" - medb...


21. "Belysning av Hasiors hästar" - medborgarförslag


22. "Slå vakt om Hasiors hästar" - medborgarförslag


23. "Ny stadspark i centrum" - medborgarförslag


24. "Anlägg en discgolfbana vid Måsnaryd" - medborgarförslag


25. "Sätt upp informationsskyltar på E4 som visar när det är broöppning" - medborgarförslag


26. "Anlägg en cykelväg mellan Lina Hage och Vattubrinken/Dammkärr - medborgarförslag


27. "Det behövs ett övergångsställe vid Soldala fritidsgård" - medborgarförslag


28. Avsägelser av uppdrag


29. ?Inga barn ska vräkas från sina hem? - motion av Sandro Banovac (L)


30. ?Avskaffa den kylda maten!? - motion av Tage Gripenstam (C)