KF 2019-06-19

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Delårsrapport per den 30 april 2019 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Ale Friberg (V)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Ale Friberg (V)
Victor Zetterman (L)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Victor Zetterman (L)
Joakim Granberg (RP)
Lars Greger (MP)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Alexander Rosenberg (M)
Pia Sjöstrand (S)
Alexander Rosenberg (M)
Lars Greger (MP)
Per Holmgren (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Alexander Rosenberg (M)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Milewczyk (SD)
Victor Zetterman (L)
Lars Greger (MP)
Håkan Buller (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Nina Wahlin (C)

4. Ärende från Telge


5. Intentionsavtal mellan Södertälje kommun och KB Anholt 3 (Schenker) om markförsäljning och exploa...

Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Alexander Rosenberg (M)

6. Revisionsberättelse och årsredovisning för 2018 för Södertörns brandförsvarsförbund


7. Revisionsberättelse och årsredovisning för 2018 för Samordningsförbundet i Södertälje


8. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd för förtroendevalda - OPF-KL 18


9. Digitaliseringsstrategi


10. Avsägelser av uppdrag


11. Eventuella val


12. "Hur arbetar Södertälje med det nya förbudet mot att röka på allmänna platser?" - bordlagd inter...

Lars Greger (MP)
Karin Eklind (L)
Lars Greger (MP)

13. "Hur tar vi hand om alla miljöskadliga fimpar på Södertäljes gator, torg och i naturen?" - bordl...

Tage Gripenstam (C)
Karin Eklind (L)
Tage Gripenstam (C)
Karin Eklind (L)
Joakim Granberg (RP)
Karin Eklind (L)

14. Information från revisorerna


15. Anmälningsärenden


16, Avsägelser av uppdrag


17. ?Förbered Södertälje för minskning av växthusgasutsläppen från transportsektorn? - motion av Gör...


18. ?Inför en koldioxidbudget i Södertälje kommun? - motion av Linda Sjögren (V)


19. ?Utred behovet av hjärtstartare i Södertälje centrum? - motion av Tommy Hansson (SD)


20."Pensionärers alkoholmissbruk" - medborgarförslag


21. "Blomsteräng i Ekeby" - medborgarförslag