KF 2019-02-04

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Program för uppföljning av privata utförare - mål och riktlinjer 2019-2022


5. Vägnamn för vägen från Källgatan upp till Torekällberget i Södertälje


6. Ändrat vägnamn för Campusgatan i Södertälje


7. Överlågelse och inkiösen av aktier i Nyköping-Östgötalänken AB


8. Överlåtelse av aktier i Södertälje Science Park


9. Digitaliseringsstrategi - Ärendet utgår!


10. Avsägelser av uppdrag


11. Eventuella val


12. "Periodisering av budgeten" - bordlagd interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyrelsen...

Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Boel Godner (S)

13. "Varför är äldre så missnöjda med hemtjänsten?" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) ti...

Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Mariusz Kawecki (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Pia Sjöstrand (S)
Kerstin Pettersson (V)
Pia Sjöstrand (S)
Kerstin Pettersson (V)
Marita Lärnestad (M)
Pia Sjöstrand (S)
Marita Lärnestad (M)
Pia Sjöstrand (S)
Marita Lärnestad (M)
Tage Gripenstam (C)

14. Ändring av kommunstyrelsens reglemente


15. Anmälningsärenden


16. Nya ersättare i kommunfullmäktige


17. "Avlasta lärarna genom satsning på lärarassistenter" - motion av Metin Hawsho (L)


18. "Återställ arvoderingsregler för gruppledare i kommunstyrelsen och ta därmed bort 'mandatspärren...


19. "Fyrverkeriförbud respekteras ej" - interpellation av Marius Kawecki (SD) till kommunstyrelsens ...


20. "Varför finns det så många utsatta områden i Södertälje?" - interpellation av Marius Kawecki (SD...


21. "Utvärdering av höjd parkeringstaxa" - interpellation av Marius Kawecki (SD) till tekniska nämnd...


22. "Arvodesregler specialanpassas till att missgynna endast en person och parti" - interpellation a...


23. "Klimatplan Södertälje kommun - medborgarförslag


24. "Nya övergångsställen för busspendlare" - medborgarförslag


25. "Skapa övergångsställen från parkering mot AstraZeneca på Storgatans norra del" - medborgarförsl...


26. "Invandrarnas Södertälje - en permanentutställning på Torekällberget"


27. "Bildande av naturreservat i Moraåns övre dalgång, Järna" - medborgarförslagt


28. "Filmstad" - medborgarförslag


29. "Fallolyckor, halkbekämpning och gratis broddar" - medborgarförslag


30. "Utegym Pershagen" - medborgarförslag


31. "Ny belysning på gång- och cykelväg intill riksväg 57 mellan rondell Rönnvägen/57:an och Burger ...


32. "Parkeringsförbud på Aspegrensvägen" - medborgarförslag


33. "Övergångsställe/Rondell vid Gröndalsvägen 8" - medborgarförslag


34. "Julpynt på gatorna i centrum" - medborgarförslag


35. Avsägelser av uppdrag