KF 2018-11-05

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Delårsrapport för Södertälje kommun per den 31 augusti 2018

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Christoffer Johansson (M)
Anne-Marie Larsson (M)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Ataseven (M)
Joakim Granberg (RP)
Linda Sjögren (V)

4. Permutation av Stiftelsen Gustaf Gullmans minnesfond


5. Skogspolicy för Södertälje kommun - ärendet bordlagt KF 1/10 2018

Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Pia Sjöstrand (S)

6. Vattenplan för Södertälje kommun

Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Karin Eklind (L)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Karin Eklind (L)
Boel Godner (S)
Hanna Klingborg (MP)

7. Ändring av förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund med anledning av ny kommunallag


8. Avsägelser av uppdrag


9. Eventuella val


10. "Periodisering av budgeten" - interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyrelsens ordföra...


11. "Förbättra företagsklimatet så att det ger fler jobb" - interpellation av Metin Hawsho (L) till ...


12. "Fördela utrymmena på Västergårds Fritidsgård mer rättvist" - medborgarförslag


13. "Skolgården på Rosenborgsskolan - dags för ansiktslyft" - medborgarförslag


14. "Nytt övergångsställe på Lovisinsgatan" - medborgarförslag