KF 2019-12-16

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Äldreomsorgsnämndens hemställan om att få gå med ytterligare underskott 2019

Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Joakim Granberg (RP)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Linda Sjögren (V)
Boel Godner (S)
Pia Sjöstrand (S)
Victor Zetterman (L)

5. Bokföringsmässig nedskrivning av kundfordringar


6. Aktieägartillskott till Citlab Fastigheter i Södertälje AB


7. Avveckling av FoU Södertörn


8. Utbetalning av partistöd 2020


9. Avsägelser av uppdrag


10. Eventuella val


11. "Vad sker med pistolskytteklubben i Almnäs?" - interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- o...

David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Benny Hansen (M)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Benny Hansen (M)
David Winerdal (KD)

12. Anmälan av revisionsrapporter


14. Avsägelser av uppdrag


15. "Kvalitetssäkra vuxenutbildningen" - motion av Alexander Rosenberg (M)


16. "Bryt avtalet med Wuxi" - interpellation av Marita Lärnestad (M) till kommunstyrelsens ordförand...


17. "Hur kan 1800-talsveckan räddas?" - interpellation av Metin Hawsho (L) till kultur- och fritidsn...


18. "Försköning av bortglömd yta/klimatstärkande åtgärd" - medborgarförslag


19. "Statyn Christina på gågatan" - medborgarförslag