KF 2019-11-25

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Ökning av kommunens leasinglimit


4. Ökning av lån- och borgensram för Söderenergi AB


5. Avsägelser av uppdrag


6. Eventuella val


7. Mål och budget 2020-2022 samt taxor och avgifter 2020


Gruppledaromgång

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Hanna Klingborg (MP)
Tage Gripenstam (C)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Metin Hawsho (L)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
Linda Sjögren (V)
Alexander Rosenberg (M)
Linda Sjögren (V)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Hanna Klingborg (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Hanna Klingborg (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Linda Sjögren (V)
Alexander Rosenberg (M)
Linda Sjögren (V)
Alexander Rosenberg (M)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Linda Sjögren (V)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)

Block A: Stadsbyggnad

Håkan Buller (S)
Alice Bitar (S)
Leif Åhlin (C)
Alexander Rosenberg (M)
Leif Åhlin (C)
Lars Greger (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Håkan Buller (S)
Tommy Hansson (SD)
Lukas Hållkvist (M)
Leif Åhlin (C)
Lukas Hållkvist (M)
Leif Åhlin (C)
Lukas Hållkvist (M)
Leif Åhlin (C)
Linda Sjögren (V)
Benny Hansen (M)
Linda Sjögren (V)
Robert Halef (KD)
Linda Sjögren (V)
Robert Halef (KD)
Linda Sjögren (V)
Tommy Hansson (SD)
Ann Westerberg (L)
Joakim Granberg (RP)
Håkan Buller (S)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Ann Westerberg (L)
David Winerdal (KD)
Ann Westerberg (L)
Joakim Granberg (RP)

Block A: Miljö

Lars Greger (MP)
Lena Ljungquist (C)
Karla Sand (MP)
Göran Karlsson (M)
Staffan Norberg (V)
Lars Greger (MP)
Linda Sjögren (V)
Karin Eklind (L)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)
Tommy Hansson (SD)
Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Linda Sjögren (V)
Staffan Norberg (V)
Göran Karlsson (M)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Lars Greger (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Lars Greger (MP)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Hanna Klingborg (MP)
Joakim Granberg (RP)
Hanna Klingborg (MP)
Joakim Granberg (RP)
Hanna Klingborg (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Hanna Klingborg (MP)
Beata Milewczyk (SD)
Hanna Klingborg (MP)

Block A: Teknik

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
Monir Isak (KD)
Naiara Pereira Cunha (MP)
Leonard Cilthe (M)
Tage Gripenstam (C)
Joachim Hagström (SD)
Sandro Banovac (L)
Naiara Pereira Cunha (MP)
Sandro Banovac (L)
Tage Gripenstam (C)
Sandro Banovac (L)
Joakim Granberg (RP)

Block A: Koncernen

Boel Godner (S)
Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Sait Yildiz (V)
Victor Zetterman (L)
Lars Greger (MP)
Robil Haidari (C)
Joakim Granberg (RP)

Block B: Utbildning

Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Benny Hansen (M)
Sarkis Khatchadourian (S)
Beata Milewczyk (SD)
Sarkis Khatchadourian (S)
Beata Milewczyk (SD)
Sarkis Khatchadourian (S)
Alice Bitar (S)
Johan Schönbeck (S)
David Winerdal (KD)
Nina Wahlin (C)
Hanna Klingborg (MP)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Joakim Granberg (RP)
Andreas Birgersson (SD)
Erika Murga (V)
Metin Hawsho (L)

Block B: Barnomsorg

David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)

Block B: Kultur/Fritid

David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Per-Anders Fritshammar (C)
Hanna Klingborg (MP)
Saad Said (M)
David Winerdal (KD)
Saad Said (M)
David Winerdal (KD)
Saad Said (M)
Jonny Elzaouki (MP)
Saad Said (M)
Jonny Elzaouki (MP)
Tommy Hansson (SD)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Joakim Granberg (RP)
Per-Anders Fritshammar (C)

Block C: Äldreomsorg

Pia Sjöstrand (S)
Anna Syrjänen (KD)
Ibrahim Alshamani (KD)
Leif Åhlin (C)
Kerstin Pettersson (V)
Leif Åhlin (C)
Kerstin Pettersson (V)
Hanna Klingborg (MP)
Izla Markous (M)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Pia Sjöstrand (S)
Beata Milewczyk (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Pia Sjöstrand (S)
Kerstin Pettersson (V)
Pia Sjöstrand (S)
Kerstin Pettersson (V)
Karin Eklind (L)
Pia Sjöstrand (S)
Karin Eklind (L)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Heli Kärkkäinen (S)
Ulla Rygin (S)
Christoffer Johansson (M)
Kerstin Pettersson (V)
Anne-Marie Larsson (M)
Leif Åhlin (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Karin Eklind (L)
Pia Sjöstrand (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Karin Eklind (L)
Pia Sjöstrand (S)
Kerstin Pettersson (V)
Karin Eklind (L)
Kerstin Pettersson (V)
Beata Milewczyk (SD)
Pia Sjöstrand (S)
Beata Milewczyk (SD)

Block C: Social

Rose-Marie Jacobsson (S)
Nina Wahlin (C)
Naiara Pereira Cunha (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Ale Friberg (V)
Joakim Granberg (RP)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Joakim Granberg (RP)
Ale Friberg (V)

Block C: Arbetsliv

Robil Haidari (C)
Alexander Rosenberg (M)
Ale Friberg (V)
Samir Saado (L)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Naiara Pereira Cunha (MP)

Block C: Omsorg

Abraham Halef (S)
David Winerdal (KD)
Lena Ljungquist (C)
Karla Sand (MP)

Beslutsomgång