KF 2018-12-17

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Ändrade finansieringsprinciper för återställande av deponier


5. Uppdaterade bolagsordningar för Södertälje Kommuns Förvaltnings AB, Telge AB, Telge Dotterbolag A...


6. Syvab-paketet


7. Revidering av reglementen för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet


8. Utbetalning av partistöd 2019


9. Revidering av arvodesreglementet

Joakim Granberg (RP)
Mariusz Kawecki (SD)
Beata Milewczyk (SD)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)
Marita Lärnestad (M)
Metin Hawsho (L)
Leif Åhlin (C)
Joakim Granberg (RP)
Ale Friberg (V)

10. Val till nämnder och styrelser m m

David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
Metin Hawsho (L)

11. Avsägelser av uppdrag och eventuella övriga val


12. Mål och budget 2019-2021 samt taxor och avgifter 2019


Gruppledaromgång

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Hanna Klingborg (MP)
Tage Gripenstam (C)
Metin Hawsho (L)
Tage Gripenstam (C)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
David Winerdal (KD)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Joakim Granberg (RP)

Block A - Socialomsorg

Rose-Marie Jacobsson (S)
Per-Anders Fritzhammar (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Anne-Marie Larsson (M)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Ale Friberg (V)
Anne-Marie Larsson (M)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Ale Friberg (V)
Anne-Marie Larsson (M)
Beata Milewczyk (SD)
Ale Friberg (V)
Victor Zetterman (L)
Joakim Granberg (RP)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Ale Friberg (V)

Block A - Omsorg


Block A - Arbetsliv

David Winerdal (KD)
Lena Ljungquist (C)
Naiara Pereira Cunha (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Ale Friberg (V)
Sait Yildiz (V)
Metin Hawsho (L)
Sandro Banovac (L)
Joakim Granberg (RP)
Sandro Banovac (L)
Joakim Granberg (RP)
Sandro Banovac (L)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Mariusz Kawecki (SD)
Sandro Banovac (L)
Mariusz Kawecki (SD)
Sandro Banovac (L)
Mariusz Kawecki (SD)

Block A - Äldreomsorg

Pia Sjöstrand (S)
Ulla Rygin (S)
Kerstin Pettersson (V)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Kerstin Pettersson (V)
David Winerdal (KD)
Kerstin Pettersson (V)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Mats Pertoft (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Elof Hansjons (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Tommy Hansson (SD)
Ulla Rygin (S)
Monica Thorsell (SD)
Kerstin Pettersson (V)
Metin Hawsho (L)
Victor Zetterman (L)
Kerstin Pettersson (V)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Tage Gripenstam (C)
Victor Zetterman (L)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
Anne-Marie Larsson (M)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)

Block B - Stadsbyggnad

Håkan Buller (S)
Tomas Kullberg (S)
Alice Bitar (S)
David Winerdal (KD)
Leif Åhlin (C)
Per-Anders Fritzhammar (C)
Lena Ljungquist (C)
Hanna Klingborg (MP)
Mats Pertoft (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Håkan Buller (S)
Tommy Hansson (SD)
Håkan Buller (S)
Staffan Norberg (V)
Ann Westerberg (L)
Samir Saado (L)
Joakim Granberg (RP)
Håkan Buller (S)
Joakim Granberg (RP)
Fadi Abdalahad (KD)
Boel Godner (S)
Ann Westerberg (L)
Håkan Buller (S)
Ann Westerberg (L)
Håkan Buller (S)
Ann Westerberg (L)

Block B - Miljö

Lars Greger (MP)
Leif Åhlin (C)
Göran Karlsson (M)
Staffan Norberg (V)
Lars Greger (MP)
Joakim Granberg (RP)

Block B - Teknik

Monir Isak (KD)
Leonard Cilthe (M)
Joachim Hagström (SD)
Tage Gripenstam (C)
Kerstin Pettersson (V)
Joakim Granberg (RP)
Kerstin Pettersson (V)
Robert Halef (S)

Block B - Koncern

Boel Godner (S)
Lars Greger (MP)
Marita Lärnestad (M)
Göran Karlsson (M)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Andreas Birgersson (SD)
Staffan Norberg (V)
Linda Sjögren (V)
Göran Karlsson (M)

Block C - Utbildning

Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Alexander Rosenberg (M)
Elof Hansjons (S)
Alexander Rosenberg (M)
Sarkis Khatchadourian (S)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Nina Wahlin (C)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Christoffer Johansson (M)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Beata Milewczyk (SD)
Andreas Birgersson (SD)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Sait Yildiz (V)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Karin Eklind (L)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)

Block C - Barnomsorg


Block B - Kultur/Fritid

Boel Godner (S)
Fadi Abdalahad (KD)
Robil Haidari (C)
Nina Wahlin (C)
Linda Sjögren (V)
Nina Wahlin (C)
Linda Sjögren (V)
Naiara Pereira Cunha (MP)
Lukas Hållkvist (M)
Saad Said (M)
Tommy Hansson (SD)
Rickard Graff (SD)
Håkan Buller (S)
Ale Friberg (V)
Joakim Granberg (RP)
David Winerdal (KD)
Jonny Elzaouki (MP)

Beslutsomgång


13. "Periodisering av budget" - bordlagd interpellation av Ann Westerberg (L) till kommunstyrelsens ...


14. "Varför är äldre så missnöjda med hemtjänsten?" - bordlagd interpellation av Metin Hawsho (L) ti...


15. Anmälningsärende


16. Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige


17. Avsägelse av uppdrag