KF2020-03-02

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från Revisorerna


4. Bildande av stiftelsen Childrens Climate Prize

Lars Greger (MP)
Marita Lärnestad (M)
Robert Halef (KD)
Marita Lärnestad (M)
Robert Halef (KD)
Benny Hansen (M)
Robert Halef (KD)
Metin Hawsho (L)

5. Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Glasberga 1:105, 1:463-466 samt detaljplan del...


6. Kommunens handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Linda Sjögren (V)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Benny Hansen (M)
Boel Godner (S)

7. "Pröva 'måltidsvänner' inom äldreomsorgen" - svar på motion av Liberalernas fullmäktigegrupp

Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Pia Sjöstrand (S)

8. "Inrätta en LSS-lots" - svar på motion av Metin Hawsho (L)

Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)

9. "Avlasta lärarna genom satsning på lärarassistenterna" - svar på motion av Metin Hawsho (L)

Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)

10. "Migrationspolitiskt bokslut" - svar på motion av Beata Milewczyk m fl (SD)

Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Tommy Hansson (SD)
Robert Halef (KD)
Tommy Hansson (SD)
Robert Halef (KD)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Tommy Hansson (SD)
Nina Wahlin (C)
Linda Sjögren (V)
Robert Halef (KD)
Tommy Hansson (SD)
Robert Halef (KD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)
Robert Halef (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Alexander Rosenberg (M)
Beata Milewczyk (SD)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)
Metin Hawsho (L)
Beata Milewczyk (SD)

11. "Boendetransporter till och från Järnagatan/gågatan" - svar på motion av Joakim Granberg (RP)

Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)

12. Avsägelser av uppdrag


13. Val


14. "Farsta Gård samt Ekeby Gård, vad vill kommunen? - bordlagd interpellation av Anne-Marie Larsson...

Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)

15. "Varför hade majoritetspartierna S, KD, C och MP så bråttom med att stoppa antagningen till Wend...

Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
Elof Hansjons (S)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
David Winerdal (KD)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Nina Wahlin (C)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Boel Godner (S)

16. Ny ersättare i kommunfullmäktige


17. Avsägelser av uppdrag


18. "Södertälje behöver en Stadsträdgårdsmästare" - motion av Ann Westerberg (L)


19. "Klimatsmart mat som norm" - motion av Linda Sjögren (V)


20. "Upprätta ett klimatprotokoll" - motion av Linda Sjögren (V)


21. "Avtal Oktoberteatern" - interpellation av Alexander Rosenberg (M) till kultur- och fritidsnämnd...


22. "Utred behovet av en LSS-lots" - interpellation av Metin Hawsho (L) till omsorgsnämndens ordföra...


23. "Övergångsställe! Rosenborgsgatan-Lagmansvägen" - medborgarförslag


24. Urban Contemporary Art" - medborgarförslag