KF 2018-03-05

1. Upprop


2. Protokollets justering.


3. Information från revisorerna


4. Biblioteksplan för Södertälje kommun 2018-2021

Anna Bohman Enmalm (S)
Mats Siljebrand (L)
Leif Åhlin (C)
Anna Bohman Enmalm (S)
Leif Åhlin (C)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Jonny Elzaouki (MP)
Marita Lärnestad (M)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)
Staffan Norberg (V)

5. Vägnamn i västra Kallfors i enlighet med detaljplaneförslag för "Kallfors höjder" i Järna


6. "Snöskottning för äldre" - svar på motion av Anne-Marie Larsson (M)

Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)

7. Avsägelser av uppdrag


8. Eventuella val


9. "Vad gör Södertälje kommun för att uppmärksamma och motverka sexuella trakasserier inom vård och ...

Peter Friström (S)
Mats Siljebrand (L)
Peter Friström (S)
Mats Siljebrand (L)
Peter Friström (S)
Mats Siljebrand (L)

10. "Sätt upp tak över cykelparkeringen utanför Stadshuset" - medborgarförslag


11. "Prova elektrostatisk luftrening på några förskolor i Södertälje" - medborgarförslag


12. "Inför sopsaltning på GC-banor" - medborgarförslag


13. Anmälningsärende


14. Ny ersättare i kommunfullmäktige


15. Avsägelser av uppdrag


16. "Inrätta en handlingsplan för återvändande ungdomar som har omhändertagits i enlighet med SoL el...


17. "Handlingsplan för unga som riskerar att hamna i kriminalitet" - motion av Sverigedemokraternas ...


18. "Svenska i klassrummen" - Motion av Beata Milewczyk (SD)


19. "Tiggeriförbud i Södertälje kommun" - motion av Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp


20. "Byt gatubelysningen till LED-lampor" - motion av Joachim Hagström (SD)


21. "Inrätta en enhet för att satävja våld i nära relationer" - motion av Beata Milewczyk (SD)


22. "Inrätta ett E-sportcenter i Södertälje" - motion av Joachim Hagström (SD)


23. "Södertäljes egen 'Walk of fame' - utmärkelse för kända Södertäljebor i form av gatsten" - motio...


24. "Inför årlig granskning av Södertälje kommuns upphandlingar" - motion av Joakim Granberg (RP)


25. "Skolskjutsavtalet" - interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till Enhörna kommundelsnämnds ord...


26. "Informera fullmäktige om granskningen av Telge Bostäders renovering i Fornbacken" - interpellat...


27. "Porrfri skola i Södertälje" - interpellation av Tage Gripenstam (C) till utbildningsnämndens or...


28. "Politikers ansvar för bruk av skattemedel" - interpellation av Joakim Granberg (RP) till kommun...


29. "Årlig inköpsgranskning, stickprov och utbildning" - interpellation av Joakim Granberg (RP) till...


30. "Byt officiellt namn på Isbanan, från 'Isbanan' till 'Månskensrinkenj'" - medborgarförslag


31. "Försköna vår stad med målade elskåp och gör en promenadvandring mellan dem" - medborgarförslag


32. "Inför trygghetsringning i Södertälje" - medborgarförslag


33. "Återinför Kulturnatten och utveckla konceptet" - medborgarförslag


34. "Inrätta en kommunal ombudsmannafunktion" - medborgarförslag


35. "Inför en frågetimme för medborgarna innan varje kommunfullmäktigesammanträde" - medborgarförsla...


36. "Avge årligen en skriftlig rapport om den socioekonomiska situationen i kommunen" - medborgarför...


37. "Lämna en årlig rapport om kommunens åtgärder för att öka sitt inflytande över de allmänna kommu...


38. "Återinför äldreombudsmannen" - medborgarförslag


39. "Gör en analys av utvecklingen inom de södra kommundelarna samt utarbeta en handlingsplan för at...