KF 2018-10-01

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Miljöbokslut 2017 - uppföljning av Södertälje kommuns lokala miljömål

Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Mats Siljebrand (L)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Mats Siljebrand (L)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)

5. Revisionsberättelse och årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet i Södertälje

Viveca Rabenius (L)

6. Bolagsstyrningsrapport för Telge 2017

Boel Godner (S)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Staffan Norberg (V)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (L)
Elof Hansjons (S)
David Winerdal (KD)
Staffan Norberg (V)
David Winerdal (KD)
Beata Milewczyk (SD)
Claes Hellgren (S)
Staffan Norberg (V)
Claes Hellgren (S)
Staffan Norberg (V)
Claes Hellgren (S)
Mats Siljebrand (L)
Claes Hellgren (S)
Mats Siljebrand (L)
Claes Hellgren (S)
Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Elof Hansjons (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Staffan Norberg (V)
Elof Hansjons (S)
Staffan Norberg (V)
Leif Åhlin (C)
Boel Godner (S)
Mats Siljebrand (L)
Boel Godner (S)
Staffan Norberg (V)
Boel Godner (S)
Joakim Granberg (RP)
Elof Hansjons (S)
Staffan Norberg (V)
Mats Siljebrand (L)

7. Ändrad bolagsordning för styrelsen för Telge Brandalsund AB


8. Skogspolicy för Södertälje kommun


9. Avsägelser av uppdrag


10. Eventuella val


11. "Köpmangatan - Södertäljes nya racerbana?" - bordlagd interpellation av Mats Siljebrand (L) till...


12. "Hur mår SFI?" - bordlagd interpelllation av Marius Kawecki (SD) till arbetslivsnämndens ordföra...

Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Mariusz Kawecki (SD)
Nils Carlsson Lundbäck (MP)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Hawsho (L)
Nina Wahlin (C)

13. "Gjuteriet + Grafikens Hus = Sant?" - bordlagd fråga av Mats Siljebrand (L) till Telge Fastighet...


14. Anmälningsärenden


15. Avsägelser av uppdrag


16. "Värmen gör våra äldre sjuka!" - motion av Tage Gripenstam (C)


17. "Mellanboende - ett kvalitativt boende för äldre!" - motion av Tage Gripenstam (C)


18. "Sätt upp fler bänkar på Stora Torget i Södertälje" - medborgarförslag


19. "Skapa en ekoplats vid det nya Slussområdet, Aktivitetsparken" - medborgarförslag


20. "Sköt om infarter, refuger och grönområden" - medborgargförslag


21. "Skapa rum och småträdgårdar i Kusens backe" - medborgarförslag


22. Bygg en hinderbana för spontan träning" - medborgarförslag


23. "Handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt begåvade elever - medborgarförslag


24. "Investera i ytterligare en konstgräsplan, storlek mindre, i Ronna" - medborgarförslag