KF 2019-04-09

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Information från revisorerna


4. Justering av socialnämndens och utbildningsnämndens kommunbidrag som en konsekvens av arbetslivsn...


5. Gatunamn enligt detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (del 2a) i Södertälje


6. Avgäldsräntan vid omförhandling av tomträttsavtal med 10-åriga avgäldsperioder


7. Avsägelser av uppdrag


8. Eventuella val


9. "Fyrverkeriförbud respekteras ej" - bordlagd interpellation av Marius Kawecki (SD) till kommunsty...

Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Mats Pertoft (MP)
Benny Hansen (M)
Beata Milewczyk (SD)
Boel Godner (S)
Beata Milewczyk (SD)

10. "Varför finns det så många utsatta områden i Södertälje?" - bordlagd interpellation av Mariusz K...

Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Metin Hawsho (L)
Ale Friberg (V)
Beata Milewczyk (SD)
Ale Friberg (V)
Beata Milewczyk (SD)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Boel Godner (S)
Mariusz Kawecki (SD)
Anne-Marie Larsson (M)

11. "Utvärdering av höjd parkeringstaxa" - bordlagd interpellation av Mariusz Kawecki (SD) till tekn...

Tage Gripenstam (C)
Mariusz Kawecki (SD)
Tage Gripenstam (C)

12. "Arvodesregler specialanpassas till att missgynna endast en person och parti" - bordlagd interpe...


13. Anmälan av statistikrapporter


14. Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige


15. Avsägelser av uppdrag


16. "Ge Äldreombudsmannen jobbet tillbaka" - motion av Metin Hawsho (L)


17. "Södertälje bör bli en mer äldrevänlig kommun" - motion av Metin Hawsho (L)


18. ?Ansiktsigenkänning för registrering av närvaro? - motion av Beata Milewczyk m fl (SD)


19. ?Migrationspolitiskt bokslut? - motion av Beata Milewczyk (SD)


20. ?Inrätta ett skönhetsråd? - motion av Beata Milewczyk och Tommy Hansson, båda (SD)


21. "Inför tiggeriförbud" - motion av Beata Milewczyk och Tommy Hansson, båda (SD)


22. ?Neutral klädpolicy för offentligt anställda inom Södertälje kommun? - motion av Beata Milewczyk...


23. ?Boendetransporter till och från Järnagatan/gågatan? - motion av Joakim Granberg (RP)


24. ?Servicen inom äldreomsorgen? - interpellation av Anne-Marie Larsson (M) till äldreomsorgsnämnde...


25. ?Hur mycket vite betalar Södertälje till IVO?? - interpellation av Metin Hawsho (L) till äldreom...


26. ?Södertäljes vackra stadspark kräver upprustning!? - medborgarförslag


27. "Nedskräpning" - medborgarförslag


28. ?Utbilda i personlig ekonomi vid uppstart av försörjningsstöd? - medborgarförslag