KF 2020-05-04

1. Upprop


2. Protokollets justering


3. Revisionsberättelse 2019 för Södertälje kommun


4. Årsredovisning 2019 för Södertälje kommun

Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Boel Godner (S)
Alexander Rosenberg (M)
Pia Sjöstrand (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Pia Sjöstrand (S)
Metin Hawsho (L)
Hanna Klingborg (MP)
David Winerdal (KD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Tage Gripenstam (C)
Beata Milewczyk (SD)
Elof Hansjons (S)
Linda Sjögren (V)
Metin Hawsho (L)
Lars Greger (MP)
Joakim Granberg (RP)
Rose-Marie Jacobsson (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Marita Lärnestad (M)

5. Beslut om ansvarsfrihet m m

Linda Sjögren (V)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Nina Wahlin (C)
Beata Milewczyk (SD)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)
Nina Wahlin (C)
Joakim Granberg (RP)
Tage Gripenstam (C)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)
Tage Gripenstam (C)
Alexander Rosenberg (M)

6. Bokslut 2019 för stiftelser förvaltade av Södertälje kommun


7. Anmälan av bolagsstyrningsrapport 2019 för Telge


8. Miljöbokslut 2019 inklusive uppföljning av kemikalieplan och odlingsstrategi

Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Ann Westerberg (L)
Linda Sjögren (V)
Elof Hansjons (S)
Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Lars Greger (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Nina Wahlin (C)

9. Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp, Glasberg 1:527, 1:463-1:466 samt detaljplan ...


10. Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp, Glasberga 1:19, 1:467 och 1:468, Visenten 4...


11. Försäljning av del av Brunnsäng 1:1


12. Södertälje kommun verkar för en namnändring av pendeltågsstationen Södertälje hamn till Södertäl...


13. Fördelning av statliga resurser

Boel Godner (S)
Linda Sjögren (V)
Beata Milewczyk (SD)
Hanna Klingborg (MP)
Alexander Rosenberg (M)
Hanna Klingborg (MP)
Lars Greger (MP)
Joakim Granberg (RP)
Tage Gripenstam (C)
David Winerdal (KD)
Boel Godner (S)
Christoffer Johansson (M)
Elof Hansjons (S)
Hanna Klingborg (MP)
Christoffer Johansson (M)
Hanna Klingborg (MP)
Håkan Buller (S)
Christoffer Johansson (M)
Håkan Buller (S)
Nina Wahlin (C)
Christoffer Johansson (M)
Nina Wahlin (C)
Christoffer Johansson (M)

14. Utökning av kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag avseende förstärkning av föreningsbidrag 20...


15. Investeringspolicy för Södertälje kommunkoncern


16. Förändring av organisatorisk tillhörighet för ungdomsmottagningen


17. Plan för kris och beredskap


18. "'Fördel Södertälje' - marknadsför vårt unika läge för företagsetableringar" - svar på motion av...

Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Metin Hawsho (L)
Boel Godner (S)
Tage Gripenstam (C)
Joakim Granberg (RP)

19. "Låt även Södertälje få installationen 'Attachéväska R.'" - svar på motion av Mats Siljebrand, t...

Ann Westerberg (L)
David Winerdal (KD)
Ann Westerberg (L)
Linda Sjögren (V)

20. "Starta ett sportotek i Södertälje - för att alla ska kunna idrotta" - svar på motion av Mats Si...

Metin Hawsho (L)
David Winerdal (KD)
Metin Hawsho (L)
Linda Sjögren (V)
Joakim Granberg (RP)
Beata Milewczyk (SD)
David Winerdal (KD)
Linda Sjögren (V)

21. "Södertälje nästa - truckstop Telge" - svar på motion av Mats Siljebrand, tidigare (L)

Ann Westerberg (L)
Tage Gripenstam (C)

22. "Parkeringsakuten rycker ut" - svar på motion av Mats Siljebrand, tidigare (L)

Ann Westerberg (L)
Tage Gripenstam (C)
Ann Westerberg (L)
Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)

23. "Låt återvinningscentralen komma närmare dig" - svar på motion av Mats Siljebrand, tidigare (L)